İkinci El Araç Satışına Yeni Düzenleme, 1 yıl içinde en fazla 3 adet!

İkinci el otomobil satışlarında son dönemde sıfır fiyatından daha fazla ikinci el fiyatının olduğunu gördüğümüz günleri yaşadık. Bunun arka planında ise görünen o ki özellikle kiralama şirketlerinin zaten az olan araç stoğunu daha uygun fiyatlarla alıp ikinci el piyasasını yükseltmiş olabileceği zaten konuşuluyordu. Tam da bu noktada hem yetkisiz kişilerin ikinci el araç satışına bir kısıtlama hemde kiralama şirketlerine aldıkları araçları bir yıl faaliyet gösterme zorunluluğu geldi…İşte detaylar…

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete yayınlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmelikte değişikler yapıldı.

“Buna göre özellikle, kiralama şirketlerine ellerindeki araçları satmak için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapma şartı getirildi. Yönetmelik ile getirilen bir diğer yenilik ise, yetki belgesi olmayanlara bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı hakkı verilmesi oldu.”

Bilindiği gibi özellikle pandemi süreci ile birlikte hem döviz kurlarındaki artış hemde üretimde bazı kısıtlamalardan dolayı istenen düzeyde sıfır otomobile ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanınca bir çok kişi ikinci el otomobile yöneldi. Gelin görün ki, bu hızlı talep fiyatları sıfır otomobilden de yukarılara taşıdı. Bu düzenleme ile ikinci el pazarı yetkisiz kişilerin araç satmasına engel olmanın yanında kiralama şirketlerinin toplu alımlardan kaynaklanan alım gücünü ikinci el ticarete dönüştürmesinin de önüne geçiyor…

Kiralama Şirketleri 1 yıla kadar olan otomobilleri satamayacak!

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte; “Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından en az bir yıl süreyle kiralanan taşıtların bu işletmelerce satışı” maddesi yer aldı.

Yönetmelik ile ikinci el araç ticaretine getirilen bir başka yenilik ise, “İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılır. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir” maddesi oldu.

Buna göre, yetki belgesi olmayanlar bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikte yer alan;

“Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esaslar ile; bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından verilir” maddesi ise; yetki belgesi almak için eğitim alma şartının getirileceğini işaret ediyor.

EKSPERTİZ RAPORU İÇİN YENİ ŞARTLAR

Yönetmelikte, ekspertiz raporu ile ilgili de maddeler yer aldı. Buna göre, ikinci el araç satışı yapan işletmelere, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporu alınma şartı getirildi. Ekspertiz raporu ücretinin ise, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödeneceği belirtildi.

Öte yandan, model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı da yönetmelikte yer aldı.

Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen ve Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen aynı takvim yılı içinde bu aykırılığı tekrarlayan; ekspertiz işletmesinin hizmet yeterlilik belgesinin yapılan bildirim tarihinden itibaren on gün içinde TSE tarafından iptal edileceği ve iptal tarihinden itibaren; bir yıl süreyle aynı konuda hizmet yeterlilik belgesi verilmeyeceği de yönetmelikte yer aldı.

İkinci el araç satışındaki ödemelere getirilen yenilik ise, yönetmeliğin 17’inci maddesinde şu şekilde belirtildi;

“İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedeli; Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödenir. Elektronik sistemin kullanılmasına ilişkin masraflar satıcıya aktarılan taşıt satış bedelinden mahsup edilir.”

Özellikle tüketiciyi korumaya yönelik Ekspertiz Raporu kararı oldukça önemli… Satmaya yakın ekspertiz raporu almak en doğrusu…